Výchozí stav snímků importovaných do Adobe Lightroom

30.12.2019

Při zpracování většího množství fotografií pořízených do RAW-formátu je prvním krokem celého procesu vytvoření prvotního obrazu, který je výchozím stavem především pro prvotní probírku, promazání a roztřídění pořízených fotek, k tomu je potřeba mít snímky v nějakém "koukatelném stavu". Jde o důležitý krok, který má mnoho aspektů a právě tím se zde budu zabývat.

Důvody pro vznik tohoto článku jsou následující:

 • začínám používat Adobe Lightroom, po řadě let užívání ZPS (editace JPG) v kombinaci s Nikon Capture NX-D (vyvolávání RAWu)
 • jsem zvyklý na vyvolání RAWu v Nikon Capture NX-D kde je výchozí stav snímku totožný s náhledem uloženým v RAWu, tj. také s tím co se při focení zobrazuje na displeji, ale v LR je to jinak (kdyby se LR choval podobně jako NX, článek by nevznikl - nebyl by důvod)
 • v internetových diskusích vidím, že podobné otázky trápí řadu lidí, přitom málokdo je dostatečně sveřepý na to, aby provedl systematický průzkum a dokonce o tom napsal nějaký použitelný text
 • začínám vedle dosavadního aparátu Nikon D750 používat nový Nikon Z6 a jsem zvědav, v čem se shodují a v čem liší a jaký to má dopad na postprocess
 • tvorba článku je pro mě samotného určitý způsob utřídění myšlenek a jejich verifikace 

S čím operuji

 • Adobe Photoshop Lightroom Classic verze 9.0 ( dále jen LR )
 • Nikon Capture NX-D ( dále jen NX )
 • Zoner Photo Studio ( dále jen ZPS )
 • RAW soubory (NEF) pocházející z Nikon Z6 a D750
  ( neřeším import JPG )
 • Haldy textů na daná témata na nejrůznějších serverech v internetu
 • Vlastní sveřepost, systémový přístup a zkušenosti z práce SW analytika

Na jaké otázky hledám odpovědi

 • Mohu v LR při importu snímků docílit toho, že výchozí stav bude totožný s tím, co by vytvořil fotoaparát jako paralelní JPG ?
 • Jaký je vztah (pokud vůbec nějaký je) mezi profilem použitým v LR při importu a profilem (Picture Control) použitým ve fotoaparátu při pořízení snímku?
 • Existuje zásadní rozdíl mezi zpracováním snímků z Nikon zrcadlovek a bezzrcadlovek?
 • Mohu nebo nemohu výchozí stav importovaných snímků ovlivnit?
  - na straně fotoaparátu ? Jak ?
  - straně LR ? Jak ?

Jaká mohou být očekávání ?

Různí lidé mohou mít různá očekávání ohledně výchozího stavu snímku po importu, v zásadě jsou zde dva póly:

Plochý a mdlý snímek (Flat)

Pro řadu fotografů to je "to pravé ořechové". Opravdu chtějí z RAWu dostat zcela plochý a mdlý výstup a s tím pak sami dovádět.

Věřím, že pro určitý typ fotografické práce je to opravdu vhodné. V tom případě stačí použít třeba Picture Control "Flat". Nechce se mi ale věřit, že by právě tohle byl kýžený stav pro většinu fotografů.

Skoro mám dojem, že dříve, když proces "vyvolání RAWu" nedokázal vyprodukovat nic lepšího než plochý a mdlý snímek, vznikl mýtus že "tak to má být a tak to dělají opravdoví fotografové".

Snímek blížící se výstupu foťáku do JPG

Mě dává smysl právě takový výchozí stav, protože nejsem masochista.
Výrobci HW i SW odvedli obrovskou práci na tom, aby fotoaparáty produkovaly snímky co nejvíce odpovídající realitě a tento stav je pro mne dobrým východiskem pro prvotní probírku, promazání a roztřídění pořízených fotek. Díky focení do RAWu mám přitom pro pozdější editaci zcela otevřenou možnost "vydat se kterýmkoliv směrem", pokud to budu chtít/potřebovat.

RAW mi poskytuje maximální svobodu při postprocesu, ale jako výchozí stav snímků preferuji "něco koukatelného". Nikoliv přesaturovanou omalovánku plnou kontrastů, ale něco odpovídajícího režimům Standard či Neutral (ať už u fotoaparátu nebo v LR).

Asi nejsem sám, kdo preferuje takový přístup - viz tento článek.

Co mi z toho plyne

Každému dle jeho gusta. Možná jde nakonec pouze o míru toho, co kdo považuje za "ploché" a/nebo "koukatelné".

Podstatné proto je, aby SW umožnil každému jít takovou cestou, která mu vyhovuje. Dál vysvětlím, že to LR umožňuje, alespoň pro nové bezzrcadlovky Nikon.

Je dobré uvědomit si, že proces "vytvoření obrazu" z té "hromady nul a jedniček" je vždy řízen určitými metodami, které nějak mapují vstup/výstup. Jinými slovy - nějaká převodová funkce rozhoduje o konkrétní míře jasu a barev, které se mají pro daný vstup (elektrický signál na snímači vyjádřený prostřednictvím nul a jedniček) nastavit ve výsledném obrazu. Bez takového převodu by nevznikl žádný obraz, ani ten plochý a mdlý.
Takže se můžeme zeptat : Jak hodně plochý a mdlý má být obraz vygenerovaný z RAWu, aby uspokojil "opravdového fotografa"? Nebo naopak jak barevný? Co je "správné" a co je "špatně"?

První digitální aparáty měly takový "převodník" (pro vytváření JPG) napevno zabudovaný ve firmware, dnes naše foťáky disponují možností uživatelsky tyto charakteristiky měnit - jsou to volby Picture Control, Picture Style ... různí výrobci to nazývají různě.

Také obrazové editory ( LR, ZPS, NX, ... ) disponují možností uživatelsky tyto charakteristiky měnit. Otázkou pak je, nakolik korespondují nastavení fotoaparátu s tím, co se snímkem provede SW editor - to je jeden z podstatných aspektů, kterému se dále věnuji.

Co se děje na straně fotoaparátu

Nemohu generalizovat, ale mohu mluvit za zrcadlovku Nikon D750 a bezzrcadlovku Nikon Z6. Domnívám se, že (s výjimkou nějakých prastarých aparátů) i u ostatních bude stav obdobný. Hlavu na to však vsadit nemohu.

Co se stane při expozici (velmi zjednodušeně) :

 • V závislosti na nastavené cloně a času expozice dopadne na senzor nějaké světlo, to vygeneruje elektrický signál (odpovídající tomu světlu) a příslušné informace se uloží do RAWu jako základ pro vytvoření obrazu.
 • Vytvoří se náhledový JPG, který se také vloží do RAWu, při jeho tvorbě aparát zohledňuje aktuálně nastavené parametry jako WB, D-Lighting, Picture style, NR, ...
 • Pokud je nastaveno paralelní ukládání JPG vedle RAWu, tak se stejným algoritmem vytvoří kromě malého náhledu i samotný "velký" JPG (ovlivněný těmi aktuálně nastavenými parametry)
 • Informace o aktuálně nastavených parametrech (WB, D-Lighting, Picture style, ...) se také zaznamenají do RAW souboru (pro možnost pozdějšího použití v editoru)

Především s posledním bodem možná někdo nesouhlasí, v diskuzích zaznívá názor, že třeba Nikon D850 tyto informace do RAWu neukládá, ale Z6 ano. Já tomu "neukládání" nevěřím.

Mám dva důvody k přesvědčení, že tyto informace do RAWu ukládají všechny fotoaparáty:

 • Jak selský rozum tak i moje IT zkušenosti mi říkají, že to je logické. Producent datového souboru (foťák) má uložit vše, co se může hodit. Potom je na konzumentovi (editační SW) co z toho použije a co ignoruje.
 • Prakticky to mám ověřeno na chování Nikon Capture NX-D. Fotil jsem paralelně do RAW+JPG s různými nastavení. Následně tento firemní RAW-konvertor (aniž bych se dotkl jediného táhla) z RAWů vyvolal JPG naprosto shodné s tím, co foťák uložil do paralelních JPG. Znamená to, že SW měl v RAWu k dispozici informace o uživatelských parametrech použitých při záznamu snímku. Ověřeno na D750 a Z6.

Považuji za evidentní, že u fotoaparátů Nikon dochází k zásadní změně mezi dosud existujícími zrcadlovkami (otázka je, jak se budou chovat budoucí nové typy, třeba avizovaná D780) a bezzrcadlovkami.
Změna se týká "čitelnosti" informací v souborech NEF (Nikon RAW) a následně toho, jak se k nim chová LR:

 • Informace do NEF souboru byly dosud (u zrcadlovek) zaznamenány v jakési binární formě a nebyly použitelné třetí stranou. Proč to tvrdím :
 • cizí SW jako třeba LR je dosud ignorovaly,
 • při otevření NEF souboru v nějakém binárním editoru je vidět, že ty informace tam opravdu v nějaké textové (čitelné) podobě nejsou.
 • Počínaje modely Z6 a Z7 jsou informace do NEF souboru zaznamenány tak, že je cizí SW (třeba Adobe LR) použít může. Proč to tvrdím :
 • LR je již neignoruje a umí je využít (viz.dále), mohou to v budoucnosti dělat i jiné "cizí" SW
 • otevřel jsem si NEF soubor v binárním editoru a ty informace tam opravdu jsou v textové (čitelné) podobě.

Domnívám se, že v Nikonu konečně pochopili, že si fakt nepomohou, když budou házet klacky pod nohy tvůrcům grafických editorů. Sami skutečný grafický editor nedodávají, takže je nanejvýš vhodné, aby poskytli součinnost těm, kdo to dělají, protože je to jedna z cest ke spokojenosti uživatelů jejich fotoaparátů.

Co se děje na straně LR

Konečně se dostávám k jádru. Připomínám, že se budu zabývat pouze chováním při importu RAW (NEF) snímků do katalogu.

Obecně (a zjednodušeně)

Grafický editor musí ze zdrojových dat vytvořit obraz prostřednictvím nějakých převodních metod, tj. "sady matematických funkcí", v terminologii LR je to "Profil", ten se uživateli prezentuje nějakým názvem. Název profilu může být třeba "Camera Neutral", "Camera Standard" ... "Adobe Neutral", "Adobe Standard" ... "Matice", "Default" ... a uživatel si za tím cosi představuje. Je žádoucí, aby opravdu název o něčem vypovídal, ale není to bohužel vždy tak úplně pravda.

Lze si představit, že grafický editor si převodní metodu
- buďto "vymyslí sám"
- nebo použije metodu, kterou by použil příslušný fotoaparát

Připomínám, že jednou ze základních mých otázek bylo "Jaký je vztah mezi profilem v LR a profilem (Picture Control) ve foťáku?"
Asi každý očekává, že profil pojmenovaný "Camera Standard" poskytne stejný výsledek, jaký by vyprodukoval do JPG přímo foťák při použití shodně pojmenovaného Picture Control. Je to téměř pravda, ale ne úplně - vývojáři LR se o to snaží s většími či menšími úspěchy, naprostá shoda tam není.

Konkrétně - konfigurovatelnost výchozího stavu při importu

Zde je pěkný a rozsáhlý článek na dané téma, dále můj velmi stručný popis:

Při importu existují v LR dva mechanismy, umožňující uživateli ovlivnění výsledku:
- Develop / Set Default Settings
- Preset použitý při importu

Develop / Set Default Settings

Toto nastavení se týká konkrétního typu fotoaparátu a dokonce může být specifikováno pro konkrétní kus a/nebo ISO.

V "čisté instalaci" (tj.když do toho uživatel nezasáhl) nebo po použití volby "Restore Adobe Default Settings" se bude LR chovat tak, že
- využije z RAWu to co využít umí
- ostatní parametry nastaví dle vlastní logiky

Pokud uživatel v dialogu zobrazeném přes menu Develop / Set Default Settings použije volbu "Update to Current Settings", pak tím předurčuje parametry, které má LR při importu použít.

Podstatné je, že stav, do kterého se snímek dostal díky tomuto mechanismu, bude tím, do kterého se může později navrátit funkcí "Reset", což neplatí o případně použitém presetu.

Preset použitý při importu

Při specifikaci parametrů importu je možno kromě mnoha dalších záležitostí (přejmenování souborů, definice klíčových slov,....) specifikovat také nějaký preset, který bude v závěru importu na každý importovaný snímek aplikován. Je to vlastně totéž, jako když uživatel všechny importované snímky označí a dávkově na ně aplikuje daný preset.

Není zde bohužel možnost automaticky zvolit konkrétní preset třeba pro konkrétní fotoaparát. Buďto lze používat stále jeden, nebo si vždy při importu vybrat "ten pravý".

Podstatné je, že pokud je později nad importovanými snímky použita funkce "Reset", dostane se snímek do jiného stavu než byl po importu, protože původně použitý preset (ani žádný jiný) se při resetu již nepoužije.

Poznámka:
Popravdě moc nechápu smysl údaje "Saved preset" v kartě "Quick Develop". Je zde uveden poslední použitý preset, to je zřejmé. Ale k čemu? Presetů lze použít několik za sebou, každý může nastavovat jiné parametry ... k čemu je ten poslední?

Metoda mého testování

Exponoval jsem 6 snímků, v jednu chvíli, ze stativu, manuální režim, manuální ostření, pevné ISO. Scéna s velkým dynamickým rozsahem, aby byl patrný dopad případného nastavení D-Lighting.

 • Použil jsem dvě nastavení Picture Control: Standard a Neutral.
 • V rámci každého nastavení Picture Control jsem udělal jeden snímek zcela "čistý", tj. parametry Picture Control byly ve výchozím stavu (bez uživatelské modifikace), byl vypnutý D-lighting,
 • v dalším snímku jsem zapnul D-Lighting na úroveň High
 • v dalším snímku jsem opět vypnul D-Lighting, ale zato jsem v rámci Picture Control provedl uživatelské modifikace kontrastu a saturace, pro Standard jsem šel do mínusu, pro Neutral do plusu.
 • Těchto 6 snímků jsem importoval do LR
 • sledoval jsem stav importovaných snímků, jaký byl použit Profil, v jakém stavu jsou "šoupátka", jak snímek vypadá
 • provedl export JPG aniž bych cokoliv modifikoval

Výsledné snímky i stav panelu Basic prezentuji dále v tomto článku

Nikon Z6, akceptování parametrů z RAWu

Test je realizován na absolutně čisté instalaci LR.
Stejně to dopadne (prakticky jsem to ověřil), pokud se na "nečisté instalaci" použije (pro daný typ fotoaparátu) volba "Restore Adobe Default Settings" v dialogu Develop / Set Default Settings.

Následuje ukázka výsledků pro Picture Control "Neutral" :


Vlevo je vidět, že byl použit profil "Camera Neutral", což odpovídá situaci při expozici. Všechny posuvníky jsou v nulové poloze.

Uprostřed je vidět, že byl použit profil "Camera Neutral", což odpovídá situaci při expozici. Posuvníky nejsou v nulové poloze, protože funkce D-lighting je v podstatě marketingový pojem, za kterým se skrývá modifikovaná "převodová funkce" pro tvorbu obrazu, tedy především stažení světel a projasnění stínů, právě to je vidět na stavu posuvníků.

Vpravo jsou mimo nulovou polohu posuvníky kontrastu a saturace. To přesně odpovídá tomu, že jsem exponoval s modifikovaným Picture Control, kdy jsem kontrast a saturaci zvýšil.

Zde jsou pořízené snímky (export z LR bez jakýchkoliv modifikací) :

Následuje ukázka výsledků pro Picture Control "Standard".
Je to bez komentářů - byly by stejné. Liší se pouze použitý profil, přičemž podstatné je právě to, že byl použit profil odpovídající tomu, s čím jsem fotil.  

Komentář k tomuto režimu:

Mě se to líbí, protože zde jasně koresponduje
- to, co jsem dělal při focení,
- s tím co vidím po importu.

Nic mě nenutilo při focení jednotlivé parametry měnit, ale když už jsem to udělal, vidím zde výsledek.

Nejlepší na tom je ten fakt, že LR neprovádí nic "za mými zády". Tím myslím to, že všechny korekce realizuje LR skutečně posunem příslušných posuvníků a já jasně vidím, do čeho zasáhl. Pokud se mi to nelíbí, mohu danou hodnotu změnit (či vynulovat).

Opravdu jsem zkusil ve snímcích N2 a N3 posuvníky posunout na hodnotu 0 a následně snímky vyexportovat. Výsledné JPG pak byly zcela shodné, tj. N1 = N2 = N3. Totéž platí u sady "Standard", kdo potom S1 = S2 = S3.

Nikon Z6, ignorování parametrů z RAWu

Pokud chci ignorovat parametry zaznamenané v RAWu,
změním nastavení "Default Settings", což bylo popsáno výše.
Prakticky to znamená :

 • otevřít v modulu Develop nějaký snímek, vytvořený příslušným fotoaparátem, jít do karty "Basic",
 • nastavit si příslušný profil, třeba "Adobe Color" nebo "Adobe Standard" nebo "Camera standard" nebo "Camera Flat" ...,
 • vyvážení bílé nechat na hodnotě "As shot",
 • posuvníky v sekcích "Tone" a "Presence" nastavit na nulovou hodnotu,
 • jít do menu Develop / Set Default Settings a v dialogu použít volbu "Update to Current Settings".

Prakticky jsem to ověřil, nastavil jsem profil "Camera Standard v2" a zde jsou výsledky importu různých snímků, vše naprosto stejné, bez ohledu na Picture Control, D-Lighting a další parametry použité při fotografování :

Nikon D750

Test je realizován na absolutně čisté instalaci LR.

Pro RAW soubory z tohoto fotoaparátu moc možností nemám. Při žádném nastavení LR nelze dosáhnout toho, aby se při importu automaticky použil profil odpovídající tomu, s čím bylo exponováno. Také nelze dosáhnout toho, aby se nějak projevilo třeba nastavení D-Lighting.

Při výchozím nastavení LR:

 • akceptuje se hodnota WB ze snímku,
 • použije se profil Adobe Color,
 • všechny posuvníky v sekcích "Tone" a "Presence" ponechá na nulových hodnotách.

Uživatel má pak možnosti import ovlivnit zcela stejně, jak je popsáno výše v odstavci "Nikon Z6, ignorování parametrů z RAWu".

Uvádím pouze jeden náhled na panel v modulu Develop a jeden ukázkový snímek, protože u všech testovacích snímků (focených s různými parametry) je v LR výsledek totožný a závisí pouze na profilu, který jsem systému "vnutil" prostřednictvím "Default Settings". 

Možné způsoby práce

Existuje mnoho možných přístupů, dovedu si dobře představit dva hlavní :

Co nejvíc práce chci odvést již při focení

Při focení se budu věnovat nastavení Picture Control a dalších parametrů a budu očekávat, že se to projeví ve výchozím stavu snímků po importu.

Pak je nutné nechat LR, aby přebral maximum informací z RAWu - výše je vidět, že to LR umí, ale bohužel pouze pro nové bezzrcadlovky.

Samozřejmě ani tento koncept mi nic neubírá z možnosti "udělat během postprocesu vše jinak", když budu chtít.

Co nejvíc práce chci realizovat až při postprocesu

Při focení se nemusím věnovat nastavení Picture Control a dalších parametrů, protože vše budu (chci) řešit až v LR.

Technicky to lze řešit dvěma způsoby:

 • V rámci LR si určit profil, který se má použít při importu, hodnoty posuvníků ... zafixovat to pro daný fotoaparát prostřednictvím nastavení Develop / Default Settings / Update to Current Settings. V tom případě nebude vůbec záležet na tom, jaký Picture Control a další parametry byly nastavené při focení,
 • nebo ponechat LR aby akceptoval nastavení aparátu, ale při focení používat pouze jediný Picture Control (třeba "Flat") v jeho základním stavu, vypnout D-Lighting a další parametry které by na výsledek mohly mít vliv.

Závěr

Stručné odpovědi na výchozí otázky:

 • Mohu při importu snímků do LR docílit toho, že výchozí stav bude totožný s tím, co by vytvořil fotoaparát jako paralelní JPG ?
  Víceméně ano. Nebude to absolutní, ale prakticky použitelné to je.
  Odpověď se liší pro
  - zrcadlovky - jde to velmi omezeně
  - bezzrcadlovky - jde to dost dobře.
  Záleží na konfiguraci importu a to především "Develop Default Settings" a případně na presetu použitém při importu.
 • Jaký je vztah (pokud vůbec nějaký je) mezi profilem použitým v LR při importu a profilem (Picture Control) ve foťáku?
  Nemusí být žádný, ale může být téměř úplná shoda, obzvlášť pokud jde o RAW pocházející z Nikon bezzrcadlovek.
 • Existuje zásadní rozdíl mezi zpracováním snímků z Nikon zrcadlovek a bezzrcadlovek?
  Ano, existuje. U bezzrcadlovek jsou možnosti širší a na rozdíl od zrcadlovek lze docílit mnohem větší shody mezi tím "co jsem fotil" a tím "co z RAWu vytvořil LR". Pokud ale nechci, nemusím to využít.
 • Mohu ten proces ovlivnit na straně fotoaparátu ? Jak ?
  Nemohu - nelze ovlivnit, co se bude zaznamenávat do RAWu.
 • Mohu ten proces ovlivnit na straně LR ? Jak ?
  Ano mohu, především prostřednictvím "Develop Default Settings" a případně prostřednictvím presetu použitého při importu.

Je evidentní, že

 • ze stejného RAWu vytvoří každý SW systém trochu jiný výstup do JPG.
 • v případě snímků z fotoaparátů Nikon existuje pouze jediný SW, který vytvoří JPG výstup zcela identický s výstupem fotoaparátu - je to Nikon Capture NX-D.

Zde ještě nabízím k prohlédnutí sadu JPG souborů, vygenerovaných různými SW prostředky. Jsou to Nikon Capture NX-D, Adobe Lightroom, Zoner Photo Studio. Doufám, že z pojmenování souborů je zřejmé, co je co.

Je až legrační jak velmi různě lze pohlížet na stejnou věc.
To, že LR pro bezzrcadlovky Nikon akceptuje jejich "provozní nastavení" a podle toho vygeneruje výchozí stav snímků, považuji já za veskrze pozitivní, zatímco někteří jiní to považují za katastrofu a dští oheň a síru na firmy Nikon i Adobe.