Celý život jsem "fotograf samotář", nezapojoval jsem se do žádných zájmových sdružení v oblasti fotografování.

Ale potom, v roce 2017, jsem při řešení jakýchsi foto-záležitostí pocítil potřebu s někým to sdílet. Netušil jsem, zda tady u nás nějaký fotoklub existuje, tak jsem se zeptal "strýčka gůgla". A ejhle, fotoklub právě vznikal, tož jsem se zapojil.


Je nás celkem 20 členů, z toho cca 10 je "aktivních a akčních".

Je to docela fajn, setkávat se stejně "postiženými" lidmi. Scházíme se jedenkrát měsíčně, náplň těchto schůzek je hodně různorodá. Když probíhá třeba příprava výstavy, je samozřejmě tato akce jedním z hlavních témat, jinak je dost času věnováno volným debatám, prezentaci fotek těch, kteří o to stojí, debatám na libovolná témata ...

V žádném případě fotoklub nenahrazuje nějaké kurzy či školení, jak by si snad někdo mohl představovat.

Víc informací najdete
- na webových stránkách fotoklubu
- nebo na FB stránkách.

V září 2018 vznikl krátký šot v rámci TV Vysočina, kde Pavel Juráček (šéf klubu) a já o fungování klubu diskutujeme s moderátorkou.