RODOPIS

Helena a Pavel Černí

„Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.“
(Zdroj: Wikipedie)

Aniž bychom to očekávali a plánovali, ocitáme se v pozici „genealogů amatérů“ a je zřejmé, že nás čeká dlouhá (a jistě zajímavá a vzrušující) cesta.

Jak k tomu došlo ?

Každý máme nějaké povědomí o svých blízkých i vzdálenějších příbuzných.
Nenazýváme to genealogii, je to prostě cosi samozřejmého a přirozeného.
O některých částech rodiny toho víme více, o některých méně, s některými jsme v osobním kontaktu, o jiných víme pouze z doslechu. Je to prostě realita života a obvykle se k této problematice nestavíme nijak systematicky.

Pak ale nastávají situace, třeba při různých rodinných setkáních, kdy se o příbuzenských vztazích hovoří více. Člověk zjišťuje, že mnohé ví a mnohé neví - ale ví to někdo jiný. Každý z nás má nějaké dílčí informace, něco jen v paměti, něco v dokumentech nalezených „v truhle po babičce“ ...

Někdo z příbuzných dokonce nějakou část rodokmenu zaznamenal do nějakého genealogického programu, nejspíš ve „free verzi“, s daty kdesi na svém lokálním počítači.

Je to mnoho „izolovaných informačních ostrůvků“.
Uvědomili jsme si, že by bylo hodně zajímavé propojit tyhle „ostrovy“ a vytvořit ucelený obraz. Nejde zdaleka jenom o jména a data narození/úmrtí/svateb … ale o pohled na profese, životní osudy, historický kontext apod.

Dnešní doba nám pro práci s informacemi nabízí takové prostředky o kterých se dřív člověku ani nesnilo. Nejde ale jenom o technické prostředky. Jde o komunikaci, domluvu, součinnost.

Máme k tomu chuť a snad i potřebné předpoklady. Dospěli jsme k rozhodnutí „postavit se k tomu čelem“ a nastartovat a rozvíjet “genealogický projekt” jak pro sebe, tak pro bližší i vzdálenější příbuzné, přičemž:

 • Pavel je softwarový analytik který celý život pracuje s informacemi a databázemi, umí hledat a sestavovat systémová řešení, zavést ta řešení do života, vysvětlit vše uživatelům, učí uživatele systémy používat, poskytuje jim podporu ...
 • Helena je učitelka která miluje práci s archivními daty, zkoumání historie a lidských vztahů … je komunikativní, asertivní, trpělivá a pečlivá  …

Tož pojďme na to.

Hlavním smyslem tohoto projektu je spojit síly, složit střípky informací do uceleného obrazu a tento obraz zpřístupnit všem příbuzným, kteří o to stojí.


Informační systém

Genealogický projekt = velké množství kvalitně uspořádaných informací.

Je jasné, že bylo nutno prozkoumat existující genealogické systémy, některý zvolit jako společnou platformu a na něm stavět.

Vytyčili jsme si tyto požadavky

 • Sdílení přístupu - aby „členové projektu“ měli přístup k datům odkudkoliv
 • Pohodlná a intuitivní obsluha
 • Možnost záznamu co nejširšího spektra informací
 • Předpoklad dalšího rozvoje systému do budoucnosti
 • Možnosti dohledávání informací “v okolním světě”

Systémů existuje (v roce 2021) mnoho, volba padla na
- MyHeritage
(web, internetový prohlížeč)
- Family Tree Builder
 (desktop, instalace na PC).

Vypadá to jako dva různé systémy, ale jde prakticky o systém jeden.
MyHeritage je firma / software / služba.

Uživatel může data svého rodokmenu

 • vytvářet „na internetu“, tj. pracuje v internetovém prohlížeči, kde má po přihlášení svým uživatelským jménem (mailová adresa) a heslem k dispozici komfortní uživatelské rozhraní; data jsou uložena na serverech firmy MyHeritage, s možností sdílení s jinými uživateli této služby
 • Vytvářet „na lokálním disku svého počítače“, tj. pracuje v aplikaci nainstalované na svůj počítač, má zde komfortní (jiné než na webu) uživatelské rozhraní

Podstatné je to, že data vytvořená na lokálním počítači programem Family Tree Builder lze automaticky synchronizovat s daty uloženými na serveru služby MyHeritage a to v obou směrech.

Aplikace Family Tree Builder navíc umožňuje dílčí exporty určitých větví rodového stromu a také importy těchto částí, které lze integrovat do “hlavního stromu”.

Licence a omezení

 • Family Tree Builder (lokální PC) je zdarma a bez omezení
 • Účet služby MyHeritage je zdarma, přičemž
 • může (ale nemusí) si vytvořit vlastní data (stránku) s rodokmenem do max. 250 osob
 • může sloužit pro přístup k datům jiných uživatelů (kteří to dotyčnému povolili) a to v libovolném rozsahu (tedy i k rozsáhlým rodokmenům, které dotyčný vlastník vytvořil v rámci svého placeného účtu).
 • Účet služby MyHeritage je možno (nikoliv nutno) převést na placenou verzi, čímž dotyčný získá možnost vlastní tvorby rodokmenů ve webové službě nad 250 osob.

My pro účel tohoto projektu platíme službu MyHeritage Premium, necelé 3000,- Kč/rok.

Nikdo z těch, kteří se chtějí projektu zúčastnit, nemusí nic instalovat, ani platit licenci, protože budou sdílet data s námi. Dobročinnosti se však meze nekladou a když budete chtít, můžete na platbu licence nějakým dílem přispět :-)


Týmová práce

Komukoliv z bližšího i širšího příbuzenstva nabízíme participaci na tvorbě a využívání informací v tomto genealogickém projektu.

Zásadním tématem je, zda umožnit či neumožnit on-line editaci dat v projektu všem zainteresovaným osobami (příbuznými).
Varianta, ve které by všichni měli právo zadávat data, se zdá být velmi lákavá a efektivní.
Je zde však zásadní problém:
Přístupová práva v systému nelze nijak diferencovat. Když už někdo dostane oprávnění editovat, tak může dělat úplně všechno, včetně mazání (byť třeba omylem), které je ale nevratné.

Přitom u každého datového souboru je zásadní otázkou jeho věrohodnost - ta je přímo závislá na velmi obezřetném a kvalifikovaném zacházení s daty.

Po zvážení řady „pro a proti“ jsme se zatím rozhodli (aspoň pro začátek) pro model ve kterém

 • každý „člen komunity“ vidí společnou udržovanou bázi
 • každý může “přisouvat informace”
 • aktivní změny v datech provádí pouze Hela a Pavel.

Typické druhy spolupráce :

 • Koukálek
  Opravdu pouze kouká a data  nijak neobohacuje. Nic si nemusí instalovat.
 • Spolupracovník
  Nedrží si žádnou vlastní bázi dat, ale formou emailů dodává další informace, které my do systému vkládáme a on(a) má následný užitek z přístupu k „obohacenému projektu“.
 • Objevitel
  Má vlastní data v aplikaci Family Tree Builder (paralelně ve vlastních stránkách MH).
  Může to být širší záběr rodokmenu (jeho směrem), nebo naopak pouze nějaká jeho část. Kooperuje tak, že nám (na základě konkrétních domluv) poskytuje exporty dílčích větví ze svých lokálních dat, které lze integrovat do společné báze; následně má užitek z přístupu k „obohacenému projektu“.

První a nezbytný krok pro zařazení do týmu

Pokud se kdokoliv chce projektu zúčastnit, ať už v jakékoliv pozici :

 • Spojí se s námi přes pavel.cerny.cr@gmail.com, podiskutujeme o možnostech součinnosti, zdrojích informací které může dotyčný poskytnout, míře jeho zájmu o (ne)aktivní součinnost ...
 • My ho v prostředí MyHeritage „pozveme jako člena stránek“ (to je funkce systému).
 • On(a) dostane automaticky vytvořený mail s odkazem, na který klikne a tím se spustí jeho zaregistrování ke stránkám; pokud pro svojí email adresu ještě nemá na MyHeritage účet, tak si v tu chvíli zadá heslo a tím vznikne zdarma jeho účet pro přístup.
 • Může prohlížet veškerá data projektu, tisknout rodokmeny a celou řadu dalších typů grafů a knih
 • Podle svého naturelu se pak může zapojit do sběru dalších informací, záleží na domluvě.

Těšíme se na spolupráci, Helena a Pavel Černých.