Jak požádat o zaslání nějakých fotografií

Ve většině webových alb, jak přímo mých tak i těch do kterých přispívám, úmyslně není umožněno stahování fotografií.

Pokud však například někdo z pořadatelů určité akce požádá o konkrétní snímky z reportáže a uvede účel ke kterému je chce použít, s velkou pravděpodobností mu vyhovím. 

Další možností je, že někdo poptává tisk foto-obrazů z některých mých snímků.

Jak takovou žádost realizovat :

  • Otevřete si ve své emailové aplikaci nový mail,
  • adresujte jej na pavel.cerny.cr@gmail.com,
  • představte se a napište důvod žádosti o zaslání fotografií.
  • V internetovém prohlížeči (třeba v sousední kartě) vstupte do příslušného webového alba - vidíte "tabulku" s náhledy na jednotlivé snímky,
  • klikněte na konkrétní fotografii, o kterou máte zájem - fotografie se zobrazí v plné velikosti,
  • v adresním řádku vašeho prohlížeče je v tuto chvíli adresa podobná této (s jinými čísly alba a snímku): https://www.zonerama.com/PavelCernyZdar/Photo/3710010/130105850
  • celou adresu označte (nezkracujte, adresu berte opravdu celou od začátku do konce) a přeneste do textu emailu,
  • opakujte postup pro další snímky, pokud jich žádáte více (samozřejmě odkazy vkládejte do jednoho společného emailu).
  • Mail podepište a odešlete.

Tento postup zajistí jednoznačné ukázání na konkrétní snímky a mě to nezatěžuje zbytečným doptáváním a upřesňováním, o které snímky jde.


Zde je pro názornost červenou elipsou vyznačeno místo, odkud zkopírujete odkaz na snímek :