Havlíčkobrodští vodáci
...

Období mého dospívání v Havlíčkově Brodě bylo nerozlučně spjato s vodáckým oddílem, řekou tábory, brigádami v lese ... 
Bylo to nekonečné množství hodin strávených s partou vrstevníků při všech možných činnostech.

Považují své působení ve vodáckém oddíle za zcela rozhodující pro celý můj život. Zde jsme získávali schopnost fungovat v kolektivu, orientovat se v životních situacích, převzít odpovědnost za své konání, dotáhnout věci do konce ...

Z dnešního pohledu šlo vlastně o poměrně krátké období – bylo to pár let. Přesto mám celý život dojem, že to bylo období neskutečně dlouhé a velmi naplněné aktivitami a událostmi.  

Připomenout si tyto časy lze aspoň trochu pohledem na naskenované staré černobílé fotky z těch časů.

Rozprchli jsme se do všech koutů nejen České republiky ale i do světa.
Někteří z těch kdo v Havlíčkově Brodě zůstali, nadále vodáctví podporovali a podporují. Po roce 1989 byl obnoven skautský oddíl Rackové.

Ta naše „stará parta“ se spoustu let nesešla – až v roce 2017 přišel impuls a začali jsme shánět kontakty a organizovat setkání.  Podařilo se shromáždit kontakty (email adresy a telefonní čísla) asi  osmdesáti členů oddílů z let cca 1970 - 1980.
To už byl jen krůček ke svolání srazu a v dubnu 2018 jsme se po mnoha letech sešli v počtu asi 40 osob v Havlíčkově Brodě. V mé fotogalerii je album z tohoto setkání a pro členy oddílu je k dispozici uzavřená skupina na Facebooku.