Foto Management - otevřený systém vyhledávání snímků

20.11.2019

V tomto článku NEBUDU řešit otázky "jak dostat fotky z foťáku do počítače", ani otázky vlastního zpracování či archivace.
Pro účely toho článku považuji za "Foto Management" především to, co a jak s fotografiemi budu/mohu dělat poté, kdy jsou zpracované. Ať už hned nebo kdykoliv v budoucnosti. 

Vlastně jde téměř vždy o stejnou věc: jak vyhledat snímky, splňující určitá kritéria. Třeba snímky ze svatby Pepíka a Marušky. Nebo snímky z Krkonoš. Nebo všechny snímky psů a koček. Nebo snímky, kterých si hodnotím vysoko a mohly by se hodit k tisku fotoknihy. Nebo všechny snímky noční krajiny ... a dalo by se pokračovat dál a dál.

Většina lidí (velmi aktivní fotografy nevyjímaje) se domnívá, že stačí rozmyslet si dopředu nějaké superchytré členění složek (nebo dílčích katalogů apod.), do nich fotografie ukládat, a je vyhráno. Myslím, že to NENÍ PRAVDA, protože :

 • nikdo nejsme schopni dohlédnout, jaké pohledy na takovou strukturu složek budeme mít v budoucnosti a co od ní budeme čekat (kolikrát jí budeme s obrovskou časovou náročností předělávat?)
 • ALE HLAVNĚ - těch úhlů pohledu je mnohem více než jeden.
  Třeba jsem o víkendu v Krkonoších ve Špindlu vyfotil úžasnou budovu, je to skvělá architektura, v pozadí jsou hory, v popředí je teta Maruška. Mám to dát do složky "Krkonoše"? Nebo "Špindl"? Nebo obecně "Hory"? Nebo "Architektura"? Nebo "Rodinné foto"? Schválně to trošku přeháním, ale idea je snad zřejmá.
  Jistě, mohu si tu fotku rozkopírovat do několika tématických složek, je to také jakési (nedobré) řešení. Disky se ale budou plnit a finálně z toho asi bude víc zmatku než užitku.

Řešení je přitom docela jednoduché:

 • ke snímkům připojit klíčová slova ( + případně titulky, info o poloze atd )
 • mít nástroj, který "na požádání" vyhledá snímky podle klíčových slov, včetně jejich libovolných kombinací až ve chvíli, kdy to budu potřebovat

Už slyším to brblání " ... na nějaké přiřazování klíčových slov nemám čas ... ".
Ale ono není nutno věnovat se každé fotce zvlášť. Programy pro fotomanagement umožňují přiřadit klíčová slova dávkově, třeba Lightroom to umožňuje už jako součást importu apod.

Klíčová slova je vhodné mít předpřipravená. I to je součást používaných SW systémů, urychluje to práci a hlavně jsou pak použitá slova opravdu jednotná a tedy použitelná.

Mimochodem, když jsou třeba na FB u fotografií přiřazené zobrazené osoby, jde v podstatě také o přiřazení klíčových slov k těm snímkům, klíčovými slovy jsou v tom případě jména daných osob.

A cože je ten "nástroj který vyhledá snímky podle klíčových slov"? Typicky třeba Zoner Photo Studio nebo Lightroom a další SW určené pro fotomanagement :

 • v horším případě takový SW prochází diskové soubory a v každém z nich hledá, zda obsahuje klíčové slovo,
 • v lepším případě má daný SW předem "prozkoumaný terén" a ve své databázi (katalogu...) si potřebné informace udržuje v takové formě, aby výsledek poskytl okamžitě, nebo alespoň rychle.

Klíčová slova v RAW nebo JPG ?

Čistě technicky vzato, přímo do RAW obvykle nelze klíčová slova vložit. Fakticky však klíčová slova k RAW souboru přiřazovat LZE ( ZPS, LR a další ), pouze budou informace uloženy v přidružených souborech XMP, které mají stejné jméno jako soubor RAW, leží ve stejné složce, pouze mají příponu XMP. Příslušné systémy s nimi budou pracovat jako by bylo součástí RAW souboru, jenom je potřeba pamatovat na to, že při přenosu RAW souborů do jiné lokace je nutno s nimi přenést i příslušné XMP soubory.

Za zmínku stojí i fakt, že klíčová slova a hodnocení (hvězdičky v počtu 0-5) zadaná jak v ZPS, tak v LR (a zapsaná daným systémem do souboru XMP) jsou druhému systému srozumitelná a správně je použije. Stejně tak mohou být použita i jinými systémy.

Co se týká souborů JPG, tam jsou klíčová slova zapsaná přímo do souboru a ať je takový soubor přenesen kamkoliv, cílový prohlížecí SW je může použít. Vzhledem k tomu, že jde o "normalizovaný mechanismus", lze důvodně předpokládat širokou využitelnost, viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/IPTC

Nabízí se otázka, zda má smysl klíčová slova přiřazovat už k RAW souboru (jakožto primárnímu zdroji dat) nebo až k JPG (jakožto publikovatelnému produktu).

Jsem přesvědčen, že nejrozumnějším řešením je přiřazení k RAW, protože

 • v tom případě se při exportu do JPG automaticky (pokud to uživatel při exportu nezakáže) daná klíčová slova přenesou i do JPG
 • to samé se stane i při dalším a dalším a dalším exportu
 • jinak (pokud nebudou přiřazena k RAW souboru) bude uživatel při opakovaných exportech znovu a znovu řešit otázku klíčových slov ve vyexportovaných JPG souborech.

Samozřejmě, to co tvrdím, nebude platit tehdy, když uživatel nikdy nebude v cílových JPG souborech klíčová slova potřebovat, protože jejich využití předpokládá výhradně nad zdrojovými RAWy. Opravdu a jisto-jistě nebude?
I tak ale platí, že je lepší "mít možnost, kterou nemusím využít", než ji "nemít a v budoucnu jí postrádat".

Klíčová slova x Lightroom Collections

Adobe Lightroom nabízí mechanismus pro vytváření uživatelských kolekcí, což jsou jakési "pojmenované složky", do kterých uživatel může vkládat libovolný počet snímků, každý snímek do libovolného počtu kolekcí. Samotný snímek se přitom nekopíruje, ve zdrojové složce je jeden, ale vytváří se na něj více odkazů.

Takže pro ty, kdo naplno využívají Lightroom, se vnucuje idea neřešit klíčová slova, ale raději si pro nějaké "tematické okruhy" vytvořit kolekce a pracovat s nimi. Nepovažuji to za dobrý nápad a vysvětlím proč:

 • Informaci o kolekci nelze nijak dostat do vyexportovaného JPG souboru a tedy jí nelze žádným souborem zužitkovat mimo uživatelské prostředí samotného Lightroomu.
 • Nelze kombinovat více kolekcí, vytvořit průnik (alespoň já nevím jak, pokud někdo ví, rád se poučím) třeba kolekcí "Hory" a "Rodinné foto", abych získal množinu rodinných fotek z hor. Tato úloha je při využití klíčových slov triviální: chci fotky, kde je klíčové slovo "Hory" a zároveň "Rodinné foto".

Klíčová slova x Lightroom Smart Collections

Na rozdíl od "klasických kolekcí", tyhle "chytré kolekce" jsou pro náš účel (v kombinaci s klíčovými slovy) mnohem zajímavější. Ty "chytré kolekce" jsou v podstatě "uložené a pojmenované výběrové podmínky", které se mohou opírat o nejrůznější atributy snímků, mj. i o klíčová slova.

Znamená to, že když už máte snímky "ocejchované" klíčovými slovy, můžete

 • buďto přímo v LR filtrovat v modulu "Library / Metadata",
 • nebo si pro opakované a pohodlné použití uložit dané filtrovací podmínky jakožto "chytré kolekce".

Lepší pozdě než později

Třeba má někdo dojem, že by chtěl klíčová slova začít používat, ale nemá to cenu. Že už má tisíce fotek a nemá sílu je dodatečně "klíčovat". Vždy se dá začít "právě teď". S nově vytvářenými fotkami. Čas běží, bude jich víc a víc, výsledek se dostaví. 

Závěr

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tak nějak se to říká, že?

Chci říct, že čas věnovaný kategorizaci snímků už při jejich zpracování, se bohatě vrátí později při práci s výslednými snímky.