Barevná teplota z různých úhlů pohledu

29.01.2021

Nedávno jsme vedli s kamarádem fotografem debatu o zdánlivých nelogičnostech v pojetí barevné teploty v různých situacích. Sám jsem si to kdysi také musel srovnat v hlavě, tak to zkusím popsat, třeba se to bude někomu hodit. 

Když fotograf uslyší pojem "barevná teplota"

 • ví, že jde o to, zda bílá je "spíš žlutá" (teplá) nebo "spíš modrá" (studená) ...

 • ví, že hodnotu barevné teploty lze vyjádřit ve stupních Kelvina ( K ) ...

 • naskočí mu asociace "vyvážení bílé" ...

 • ALE může být zmaten, že ve fotoeditoru u táhla pro vyvážení bílé je ta modrá a žlutá nějak „naruby“ proti jiným situacím.

Pořízení osvětlovacího tělesa

U LED žárovek, pásků, panelů apod. se obvykle za "neutrální bílou" považuje světlo cca okolo 4000 K, "teplá" je cca 2700 - 3000 K, "studená" cca 6500.
Podobně to je u zářivek a jiných zdrojů světla.

Takže :

 • nižší hodnoty barevné teploty => těleso bude produkovat žlutější světlo
 • vyšší hodnoty barevné teploty => těleso bude produkovat modřejší světlo

Nastavení monitoru či dataprojektoru

Je to podobné jako u LEDek, zářivek apod.
Pokud zařízení umožňuje nastavit barevnou teplotu, tak s nižším číslem se obraz zbarví víc do žluta (jakoby na scénu svítilo teplejší světlo), s vyšším číslem víc do modra.

Vyvážení bílé ve fotoeditoru (nebo ve fotoaparátu)

Při pohledu na táhlo "Temp" vidíme, že 

 • vlevo (nižší hodnoty K) se snímek zbarví do modra
 • vpravo (vyšší hodnoty K) se snímek zbarví do žluta. 

UFFFF ... jak je to možné? 
To je přece naopak ... ne ?


Zcela jiný význam (úhel pohledu)

Důvodem tohoto zdánlivého rozporu je fakt, že určení barevné teploty ve fotoeditoru má naprosto jiný význam, než u zdroje světla,

U zdroje světla
Hodnotou K se vyjadřuje, jak teplé světlo má vyzařovat, je to přímočaré a jasné.

Ve fotoeditoru (nebo aparátu)
Tady je to celé tak trochu naruby a souvisí to s lidským vnímáním bílé barvy.

Cílem procesu je vytvořit takový snímek, kde "bílá bude opravdu bílá", to znamená

 • pokud exponovaná scéna byla osvětlena "příliš teplým (žlutým) světlem", bude nutno korigovat barvy "do studena" ( = do modra )

 • pokud exponovaná scéna byla osvětlena "příliš studeným (modrým) světlem", bude nutno korigovat barvy "do tepla" ( = do žluta )

Údaj v editoru (nebo na displeji fotoaparátu) říká, že fotograf (nebo nějaká automatika) tvrdí, že fotografovaná scéna byla osvětlena světlem určité barevné teploty.

Na základě tohoto údaje software (fotoeditor nebo firmware fotoaparátu) ví, jak hodně má korigovat, aby se dostal na neutrální bílou, takže

 • čím teplejším světlem (málo K) byla scéna osvětlena, tím víc se musí výsledek korigovat do modra (studena)

 • čím studenějším světlem (hodně K) byla scéna osvětlena, tím víc se musí výsledek korigovat do žluta (tepla).

Nebo ještě jinak:

 • Když táhlo posunu doleva, tvrdím že světlo na scéně bylo ještě teplejší=žlutější a editor musí korigovat víc do modra.

 • Doprava ... přesně naopak


Vyvážení bílé - co je správně ?

Nedá mi to a připojím zde ještě jedno zamyšlení, které s daným tématem souvisí.

Je opravdu žádoucí snažit se vždy „aby bílá byla opravdu bílá“?
Tj. aby objekty, které jsou v reálu neutrálně bílé, byly také na fotografii zobrazené jako neutrálně bílé?

Pokud se Vás na toto někdo zeptá, pak zřejmě bez velkého rozmýšlení řeknete že samozřejmě ano.

Zkusme si tedy představit následující situaci:

 • fotografujete nějakou scénu v exteriéru při večerní zlaté hodince, kdy je všechno zalito načervenalým podvečerním světlem,
 • použijete testovací tabulku s 18% neutrální šedou barvou, kterou si vyfotografujete zároveň s celou scénou,
 • v editoru potom prostřednictvím kapátka ukážete ve snímku na tuto tabulku a tím určíte barevnou teplotu fotografované scény,
 • editor díky tomu provede takové korekce, které opravdu docílí neutrální zobrazení,
 • bílá bude opravdu neutrálně bílá, šedá bude opravdu šedá bez barevného nádechu ...

Je to ale opravdu to co jsme chtěli?
Ve výsledku totiž naprosto zabijete atmosféru této scény.

Určitě je dobré vědět „jak na to“, umět docílit neutrální zobrazení (odstranit barevný nádech), ale nakonec záleží na tom, jaký je záměr fotografa a co chce snímkem sdělit. Pokud chce ukázat krásnou podvečerní atmosféru ...