Úvod

Pár slov o mě a o těchto stránkách

K čemu tyto stránky

Tyto stránky zastřešují různé informační prostory v internetu, které se nějak týkají mých aktivit.

Některé z těchto "prostorů" přímo aktivně ovlivňuji, jiné jsou pouze předmětem mého zájmu a třeba mohou zajímat i Vás, kteří jste zavítali na mé stránky.

Možná to vypadá podivně, tvořit klasické stránky namísto použití třeba sociálních sítí. Je to však zcela pragmatické rozhodnutí, protože jakákoliv sociální síť je vždy věcí omezené (byť třeba rozsáhlé) komunity jejích uživatelů, zatímco klasické stránky jsou otevřené každému, kdo má připojení k internetu.

Takže - vítejte zde.

Pár slov o mě

Narodil jsem se na Vysočině v éře socialistické, ještě před vpádem spojeneckých vojsk do tehdejší ČSSR.

Ačkoliv v dobách mých studií byly počítače v plenkách (moji vrstevníci Bill Gates, Steve Jobs... v té době v garážích svých otců v Silicon Valey teprve připravovali technologickou revoluci), vždy mě lákala taková ta automatická hejblátka, takže automatizační technika, byť v rámci strojařiny, byla to pravé.

Během sedmi let mého života, kdy jsem po ukončení studií byl zaměstnancem, jsem měl ohromné štěstí na šéfy. Byli postupně dva, oba téměř ve věku mého otce. Oba měli ne zcela běžný dar - nechat svého podřízeného dělat to, co ho baví a zároveň to přináší užitek. A tak jsem se rychle přesunul od rýsovacího prkna (které mě ničilo) k počítačům (kterým jsem propadl). No a u počítačů jsem zůstal, z hlediska profesního, až dosud.

Ovšem kromě práce je zde celá řada dalších aktivit, kterým se věnuji.

Shůry mi byla dána sveřepost, která mě nutí dělat věci důkladně a důsledně. Je to dar i prokletí, okolí to jaksi vycítí a člověk je hned v pozici nějakého hybatele a tahouna, ať už jde o věci pracovní či zájmové. I proto vznikají tyto stránky.