1. SKUPINA - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (p. Blažíčkové)


2. SKUPINA - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (p. Hájkové) 


ROZVRH platný od 4.1.2021

Děti se učí ve dvou NOVÝCH skupinách – podle skupin v AJ:

1. SKUPINA – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (p. Blažíčkové)

2. SKUPINA – 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (p. Hájkové)

Pondělí

Teams, skype

  1. Skupina

(p. Blažíčkové)

  1. Skupina

(p. Hájkové)

Čj

skype

8:40 – 9:10

+ samostatná práce (15 min)

Čj

skype

8:00 – 8:30

+ samostatná práce (15 min)

M

skype

9:20 – 9:50

+ samostatná práce (15 min)

+ svačina

Aj

teams

8:55 – 9:40 + svačina

AJ

teams

11:00 – 11:30

+ samostatná práce (15 min)

M

skype

10:00 – 10:30

+ samostatná práce (15 min)

Na webnode je zadána i vlastivěda a čtení!

Úterý

skype

M

8:00 – 8:30

+ samostatná práce (15 min)

M

8:40 – 9:10

+ samostatná práce (15 min)

9:20 – 9:50 + svačina

+ samostatná práce (15 min)

10:00 – 10:30 + svačina

+ samostatná práce (15 min)

Středa

skype, teams

ČJ

8:00 – 8:30

+ samostatná práce (15 min)

ČJ

8:35 – 9:05 + svačina

+ samostatná práce (15 min)

M

9:10 – 9:40 + samostatná práce + svačina

M

9:50 – 10:20

+ samostatná práce (15 min)

AJ

10:00 – 10:30

+ samostatná práce (15 min)

Aj

10:55 – 11:40

Čtvrtek

skype

ČJ

8:00 – 8:30

+ samostatná práce(15 min)

ČJ

8:40 – 9:10

+ samostatná práce (15 min)

G

9:20 – 9:50 + svačina

+ samostatná práce (15 min)

G

10:00 – 10:30 + svačina

+ samostatná práce (15 min)

Vl

10:40 – 11:10

+ samostatná práce (15 min)

Vl

11:20 – 11:50

+ samostatná práce (15 min)

Pátek

teams

skype

ČJ

8:00 – 8:30

Aj

8:00 – 8:45

M

8:40 – 9:10

ČJ

9:20 – 9:50 + svačina

+ samostatná práce (15 min)

9:20 – 10:00

Dokončení samostatných úkolů z ČJ a M z tohoto dne

M

10:15 – 10:45

+ samostatná práce (15 min)